Top 10 Nhân Vật Nổi Bật nhất 2018

Top 10 Nhân Vật Nổi Bật nhất 2018 trên Google Việt Nam

1
Bùi Tiến Dũng
2
Hoa Vinh
3
Kiều Anh Hera
4
Đinh La Thăng
5
Trần Đại Quang
6
Châu Việt Cường
7
Nguyễn Phú Trọng
8
Đỗ Mười
9
Nam Em
10
Vũ Nhôm