Lịch phát sóng VTVcab9 thứ 5 ngày 31/5/2018

1 Thích

00:10 Dạy Golf 2018 Số 19
00:30 Báo Chí Góc Nhìn 2018 Số 21
01:00 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
01:30 An cư 2018 Số 21
02:00 Khám Phá Công Nghệ 2018 Số 22
02:30 INFO 360 2018 Số 43
03:00 BẢN TIN KINH TẾ
03:15 Sitcom đàn ông sau 5h Số 177
03:30 Thế giới động vật 2018 Số 22
04:00 An cư 2018 Số 21
04:30 Khám Phá Công Nghệ 2018 Số 22
05:00 Báo Chí Góc Nhìn 2018 Số 21
05:30 INFO 360 2018 Số 43
06:00 ” Bản Tin Thị Trường P1 ”
06:05 “3105 Dự Báo Thời Tiết P1 PM”
06:30 Dạy Golf 2018 Số 20
06:45 Sàn Bất Động Sản 2018 Số 22 P1
07:00 INFO 360 2018 Số 43
07:30 An cư 2018 Số 21
08:00 Khám Phá Công Nghệ 2018 Số 22
08:30 Báo Chí Góc Nhìn 2018 Số 21
09:00 INFO 360 2018 Số 43
09:30 TÀI CHÍNH THÔNG MINH 2018 Số 21
10:00 BẢN TIN KINH TẾ
10:15 “Sitcom Đàn Ông Sau 5h Số 179 ”
10:30 Thế Giới 23 độ 5 2018 Số 21
11:00 Cô Dâu Mất Tích (HQ 33T) Tập 8
12:00 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG (PM)
12:30 Tùy Đường Xưng Hùng Tập 33
13:15 Dạy Golf 2018 Số 20
13:30 Thế giới động vật 2018 Số 22
14:00 TÀI CHÍNH THÔNG MINH 2018 Số 21
14:30 Báo Chí Góc Nhìn 2018 Số 21
15:00 Sàn Bất Động Sản 2018 Số 22 P1
15:15 Dạy Golf 2018 Số 19
15:30 An cư 2018 Số 21
16:00 Khám Phá Công Nghệ 2018 Số 22
16:30 BẢN TIN KINH TẾ
16:45 Hành trình 25 năm thế kỷ Số 46
17:00 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
17:30 Dạy Golf 2018 Số 19
17:45 Cô Dâu Mất Tích (HQ 22T)PM Tập 9
18:00 Lên Sóng 2018 Số 21
18:45 Sàn Bất Động Sản 2018 Số 22 P1
19:00 “TIẾP SÓNG THỜI SỰ VTV
20:00 BẢN TIN KINH TẾ PM
20:15 Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam Số 62 PM
20:30 An cư 2018 Số 22 PM
21:00 Phim Tùy Đường Xưng Hùng (60T)PM Tập 34
22:00 Hành trình 25 năm thế kỷ Số 48
22:15 Dạy Golf 2018 Số 21
22:30 Khám Phá Công Nghệ 2018 Số 22
23:00 BẢN TIN KINH TẾ
23:15 Sitcom đàn ông sau 5h Số 178
23:30 INFO 360 2018 Số 43

Lịch truyền hình