Lịch phát sóng VTVcab7 ngày 7/7/2018

Thích

00:00 Phượng mưu hoàng kế Tập 15
01:00 Hoa trong ngục Tập 66
02:00 Con tim dẫn lối Tập 4
03:00 Phượng mưu hoàng kế Tập 16
04:00 Nhà tôi là nhất Tập 101
05:00 Con riêng của mẹ Tập 44
06:00 Con tim dẫn lối Tập 5
07:00 Phượng mưu hoàng kế Tập 17
08:00 Nhà tôi là nhất Tập 102
09:00 Hoa trong ngục Tập 67
09:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
10:00 Phượng mưu hoàng kế Tập 18
11:00 Con riêng của mẹ Tập 45
12:00 Nhà tôi là nhất Tập 103
13:00 Hoa trong ngục Tập 68
13:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
14:00 Người hùng của em Tập 27
14:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
15:00 Con tim dẫn lối Tập 6
15:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
16:00 Hoa trong ngục Tập 69
17:00 Con riêng của mẹ Tập 46
18:00 Con tim dẫn lối Tập 7
19:00 Phượng mưu hoàng kế Tập 19
20:00 Con riêng của mẹ Tập 47
21:00 Hoa trong ngục Tập 70
22:00 Người hùng của em Tập 28
23:00 Con tim dẫn lối Tập 7

Lịch truyền hình