Lịch phát sóng VTVcab6 ngày 25/9/2018

Thích

00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 161
01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 162
02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 74
02:15 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 11
02:30 Thực Đơn Đỉnh Tập 7
02:45 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 46
03:00 Ca nhạc – VZ Playlist Tập 157 (50′)
04:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 163
05:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 164
06:00 Ca nhạc – VZ Playlist Tập 157 (50′)
07:00 Đội đặc nhiệm CID Tập 81
08:00 Đội đặc nhiệm CID Tập 82
09:00 Hành Trình Khám Phá Số 25
09:30 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 74
09:45 Câu Chuyện Nghệ Thuật Tập 11
10:00 Ca nhạc – VZ Playlist Tập 153 (47′)
11:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 165
12:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 166
13:00 Đội đặc nhiệm CID Tập 83
14:00 Đội đặc nhiệm CID Tập 84
15:00 Ca nhạc – VZ Playlist Tập 157 (50′)
16:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 167
17:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 168
18:00 Đội đặc nhiệm CID Tập 85
19:00 Đội đặc nhiệm CID Tập 86
20:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 169
21:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 170
22:00 Đội đặc nhiệm CID Tập 85
23:00 Đội đặc nhiệm CID Tập 86

Lịch truyền hình