Lịch phát sóng VTV6 thứ 5 ngày 14/6/2018

01:00
Phim truyện
01:45
Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc
02:15
Khám phá thế giới
Những loài vật to lớn và nguy hiểm nhất – Phần 3
03:00
Hôm nay ai đến?
03:30
Thể thao
04:00
Phim truyện
04:45
Khám phá Việt Nam
05:00
Khám phá thế giới
Thị trấn của loài gấu bắc cực – Tập 8
05:30
Hôm nay ai đến?
06:00
Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc
06:30
Phim hoạt hình
07:00
Thể thao
08:30
Phim truyện
09:10
Thời tiết
09:15
Khám phá thế giới
Những loài vật to lớn và nguy hiểm nhất – Phần 3
10:00
Thứ sáu để yêu
10:30
Thể thao
11:00
Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc
11:30
Nào cùng phong cách
11:55
Thời tiết
12:00
Bữa trưa vui vẻ
13:00
Thể thao
Tạp chí Bundesliga
13:30
Toà tuyên án
14:00
Phim truyện
14:45
Khám phá Việt Nam
15:00
Hôm nay ai đến?
15:30
Bố ơi! Mình đi đâu thế?
16:15
VTV kết nối
16:30
Khám phá thế giới
Thị trấn của loài gấu bắc cực – Tập 8
17:00
360° thể thao
17:30
Phim hoạt hình

18:30
Bản tin thế hệ số
18:55
Thời tiết
19:00
Phim truyện
Làm chồng đại gia – Tập 38
19:45
Bản tin thế hệ số
20:00
Hôm nay ai đến?
20:30
Truyền hình trực tiếp
Lễ khai mạc, trận khai mạc World Cup 2018: Nga – Saudi Arabia