Lịch phát sóng VTV4 thứ 7 ngày 11/8/2018

Thích

00:00
Bản tin tiếng Việt 0h
00:20
Sức sống thể thao
00:25
Thời tiết du lịch
00:30
Đường lên đỉnh Olympia
01:15
Người Việt bốn phương
01:30
Sân khấu
Vở chèo: Chuyện tình nàng sơn nữ
03:00
Bản tin tiếng Pháp
03:30
Núi sông bờ cõi
Đảo Phú Quý
04:00
Giai điệu cuộc sống
Nếu như anh đến
04:15
Tinh hoa võ thuật
Thất tinh quyền
04:30
Cảm ơn cuộc đời
Người thầy giáo già
04:45
Tác phẩm mới
Đôi mắt anh
05:00
Phim truyện
Ngày mai ánh sáng – Tập 21
05:45
Thời tiết du lịch
06:00
Người Việt bốn phương
06:15
Đường lên đỉnh Olympia
07:00
Cà phê sáng
08:00
Bản tin tiếng Anh
08:30
Culture Mosaic
09:00
Núi sông bờ cõi
Đảo Phú Quý
09:30
Thế giới tuổi thơ
Caro và Chấm Bi
10:00
Sân khấu
Vở chèo: Chuyện tình nàng sơn nữ
11:30
Phim tài liệu
Không gục ngã
12:00
Bản tin tiếng Việt 12h
12:30
Điều ước thứ 7
13:15
Phim truyện
Ngày mai ánh sáng – Tập 21
14:00
Tác phẩm mới
Đôi mắt anh
14:15
Sáng kiến và giải pháp
Số 8
14:45
Tạp chí xã hội
Khoảng trời riêng: Thành công phía trước
15:00
Bản tin tiếng Anh
15:30
Ký sự
Ký sự: Miệt Cù Lao – Tập 3,4
15:55
Nét đẹp dân gian
Nhã nhạc cung đình Huế
16:00
Phim cuối tuần
Nụ cười của nắng
17:45
Từ những miền quê
Người lái đò Thung Nham
18:00
Bản tin tiếng Anh
18:15
Tinh hoa võ thuật
Thất tinh quyền
18:30
Xin chào, Việt Nam
Câu hỏi bao lâu, từ chỉ thời gian
19:00
Bản tin tiếng Trung
19:30
Góc nhìn
19:55
Nhịp đập Việt Nam
Giai điệu biển Trà Cổ
20:00
Sắc màu các dân tộc
Dấu ấn văn hóa La Hủ
20:30
Núi sông bờ cõi
Đảo Phú Quý
21:00
Bản tin tiếng Việt 21h
21:20
Sức sống thể thao
21:25
Thời tiết du lịch
21:30
Bizline
Việt Nam phát triển kinh tế số
22:00
Week in Review
22:10
Nhịp đập Việt Nam
Đám cưới người Dao SaPa
22:15
Phim truyện
Ngày mai ánh sáng – Tập 21
23:00
Bản tin tiếng Nga
23:30
Thế giới tuổi thơ
Caro và Chấm Bi

Lịch truyền hình