Lịch phát sóng VTV7 thứ 5 ngày 21/2/2019

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Follow us (Mùa 1) Career 07:15 Jumping with TOEIC Tập 33 08:00 Phim hoạt hình Sáu điều bí mật – Tập 13 08:45 Thế giới quanh ta Tập 5…

Thích

Lịch phát sóng VTV7 thứ 4 ngày 20/2/2019

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Follow us (Mùa 1) Education 07:15 Jumping with TOEIC Tập 32 08:00 Phim hoạt hình Sáu điều bí mật – Tập 12 08:45 Thế giới quanh ta Tập 4…

Thích

Lịch phát sóng VTV7 thứ 3 ngày 19/2/2019

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Follow us (Mùa 1) Environment 07:15 Jumping with TOEIC Tập 31 08:00 Phim hoạt hình Sáu điều bí mật – Tập 11 08:45 Thế giới quanh ta Tập 3…

Thích

Lịch phát sóng VTV7 thứ 2 ngày 18/2/2019

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Follow us (Mùa 1) Countryside 07:15 Jumping with TOEIC Tập 30 08:00 Phim hoạt hình Sáu điều bí mật – Tập 10 08:45 Thế giới quanh ta Tập 2…

1 Thích

Lịch phát sóng VTV7 chủ nhật ngày 17/2/2019

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 IELTS Face Off The different maker 07:30 Crack ’em up Số 7 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 9 08:45 Thế giới quanh ta Tập 1…

4 Thích

Lịch phát sóng VTV7 thứ 7 ngày 16/2/2019

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 IELTS Face Off Globetrotter 07:30 Crack ’em up Số 6 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 8 08:45 Thế giới quanh ta Tập 8 09:00 Phim…

1 Thích

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay ngày 15/2/2019

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Follow us (Mùa 1) To the island 07:30 Jumping with TOEIC Tập 29 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 7 08:45 Thế giới quanh ta Tập…

1 Thích

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay ngày 14/2/2019

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Follow us (Mùa 1) Food 07:30 Jumping with TOEIC Tập 28 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 6 08:45 Thế giới quanh ta Tập 6 09:00…

Thích

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay ngày 13/2/2019

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Follow us (Mùa 1) Shopping 07:30 Jumping with TOEIC Tập 27 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 5 08:45 Thế giới quanh ta Tập 5 09:00…

1 Thích

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay ngày 12/2/2019

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Follow us (Mùa 1) Traveling 07:30 Jumping with TOEIC Tập 26 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 4 08:45 Thế giới quanh ta Tập 4 09:00…

1 Thích