Lịch phát sóng VTV7 chủ nhật ngày 17/2/2019

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 IELTS Face Off The different maker 07:30 Crack ’em up Số 7 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 9 08:45 Thế giới quanh ta Tập 1…

Thích

Lịch phát sóng VTV7 thứ 7 ngày 16/2/2019

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 IELTS Face Off Globetrotter 07:30 Crack ’em up Số 6 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 8 08:45 Thế giới quanh ta Tập 8 09:00 Phim…

1 Thích

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay ngày 15/2/2019

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Follow us (Mùa 1) To the island 07:30 Jumping with TOEIC Tập 29 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 7 08:45 Thế giới quanh ta Tập…

1 Thích

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay ngày 14/2/2019

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Follow us (Mùa 1) Food 07:30 Jumping with TOEIC Tập 28 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 6 08:45 Thế giới quanh ta Tập 6 09:00…

Thích

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay ngày 13/2/2019

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Follow us (Mùa 1) Shopping 07:30 Jumping with TOEIC Tập 27 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 5 08:45 Thế giới quanh ta Tập 5 09:00…

1 Thích

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay ngày 12/2/2019

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Follow us (Mùa 1) Traveling 07:30 Jumping with TOEIC Tập 26 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 4 08:45 Thế giới quanh ta Tập 4 09:00…

Thích

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay ngày 11/2/2019

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 IELTS Face Off Student life 07:15 Jumping with TOEIC Tập 25 08:00 Phim hoạt hình Sáu điều bí mật – Tập 3 08:45 Thế giới quanh ta Câu chuyện…

Thích

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay ngày 10/2/2019

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 IELTS Face Off Putting down roots 07:30 Crack ’em up Số 5 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 2 08:30 Thế giới quanh ta Tập 2…

Thích

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay ngày 9/2/2019

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 IELTS Face Off What a surprise 07:30 Crack ’em up Số 4 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 1 08:30 Thế giới quanh ta Tập 1…

Thích

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay ngày 8/2/2019

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Follow us Those good old days 07:15 Jumping with TOEIC Số 3 08:00 Phim truyện Biệt đội thám tử Pluto – Tập 15, 16 09:00 Phim hoạt hình Đội…

1 Thích