Lịch phát sóng VTV4 thứ 5 ngày 21/2/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Thương nhớ ở ai – Tập…

Thích

Lịch phát sóng VTV4 thứ 4 ngày 20/2/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Thương nhớ ở ai – Tập…

3 Thích

Lịch phát sóng VTV4 thứ 3 ngày 19/2/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Thương nhớ ở ai – Tập…

Thích

Lịch phát sóng VTV4 thứ 2 ngày 18/2/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Thương nhớ ở ai – Tập…

1 Thích

Lịch phát sóng VTV4 chủ nhật ngày 17/2/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Talk Vietnam Funky Trọng Hiếu – Một cá tính âm nhạc lạ 01:15 Người Việt bốn phương 01:30…

2 Thích

Lịch phát sóng VTV4 thứ 7 ngày 16/2/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Đường lên đỉnh Olympia 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Sân khấu Vở chèo: Hồi môn của cha…

1 Thích

Lịch phát sóng VTV4 hôm nay ngày 15/2/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Sol vàng Tình thuở ban đầu 03:00 Bản…

Thích

Lịch phát sóng VTV4 hôm nay ngày 14/2/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Thương nhớ ở ai – Tập…

1 Thích

Lịch phát sóng VTV4 hôm nay ngày 13/2/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Thương nhớ ở ai – Tập…

1 Thích

Lịch phát sóng VTV4 hôm nay ngày 12/2/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Thương nhớ ở ai – Tập…

1 Thích