Lịch phát sóng VTV2 hôm nay ngày 21/1/2019

00:00 Pháp luật và Cuộc sống Triển khai BLHS mới trong hoạt động Lý lịch tư pháp 00:30 Phóng sự Nơi tôi sống - Tập 10 00:45 Khám phá thế giới Trái...

Lịch phát sóng VTV2 hôm nay ngày 20/1/2019

00:00 Phim tài liệu khoa học Hokkaido mùa hè 00:30 Phóng sự Nơi tôi sống - Tập 9 00:45 Khám phá thế giới Ăn uống khoa học 01:30 Phim truyện Thần điêu đại hiệp -...

Lịch phát sóng VTV2 hôm nay ngày 18/1/2019

00:00 An ninh và Cuộc sống 00:30 Phóng sự Nơi tôi sống - Tập 7 00:45 Khám phá thế giới Trái đất năm 2050 - Phần 9 01:30 Phim truyện Thần điêu đại hiệp...

Lịch phát sóng VTV2 hôm nay ngày 17/1/2019

00:00 360 độ Nhật Bản 00:30 Phóng sự 00:45 Khám phá thế giới Trái đất năm 2050 - Phần 8 01:30 Phim truyện Thần điêu đại hiệp - Tập 47 02:15 Khám phá thế giới Trải...

Lịch phát sóng VTV2 hôm nay ngày 16/1/2019

00:00 Sắc màu các dân tộc Miền đất lành 00:30 Phóng sự Nơi tôi sống - Tập 5 00:45 Khám phá thế giới Trái đất năm 2050 - Phần 7 01:30 Phim truyện Thần điêu...

Lịch phát sóng VTV2 hôm nay ngày 15/1/2019

00:00 Visa toàn cầu Số 2 00:30 Phóng sự Nơi tôi sống - Tập 4 00:45 Khám phá thế giới Trái đất năm 2050 - Phần 6 01:30 Phim truyện Thần điêu đại hiệp -...

Lịch phát sóng VTV2 hôm nay ngày 14/1/2019

00:00 Pháp luật và Cuộc sống Chính sách người có công 00:30 Phóng sự Nơi tôi sống - Tập 3 00:45 Khám phá thế giới Trái đất năm 2050 - Phần 5 01:30 Phim...

Lịch phát sóng VTV2 hôm nay ngày 13/1/2019

00:00 Phim tài liệu khoa học Sáng và tối - Tập 2 00:30 Phóng sự Nơi tôi sống - Tập 2 00:45 Khám phá thế giới Sự sống ở hồ Constance 01:30 Phim truyện Thần...

Lịch phát sóng VTV2 hôm nay ngày 12/1/2019

00:00 KHGD Quốc phòng 00:30 Phóng sự Nơi tôi sống - Tập 1 00:45 Khám phá thế giới Trái đất năm 2050 - Phần 4 01:30 Phim truyện Thần điêu đại hiệp - Tập...

Lịch phát sóng VTV2 hôm nay ngày 11/1/2019

00:00 An ninh và Cuộc sống 00:30 Phóng sự Miền Chapi - Tập 10 00:45 Khám phá thế giới Trái đất năm 2050 - Phần 3 01:30 Phim truyện Thần điêu đại hiệp -...

Lịch phát sóng VTV2 hôm nay ngày 10/1/2019

00:00 360 độ Nhật Bản 00:30 Phóng sự Miền Chapi - Tập 8 00:45 Khám phá thế giới Trái đất năm 2050 - Phần 2 01:30 Phim truyện Thần điêu đại hiệp - Tập...

Lịch Mới