Lịch phát sóng VTC2 ngày 11/4/2018

3 Thích

05:00
ĐẤU TRƯỜNG CỜ VIỆT
Số 197

06:40
NÔNG DÂN KHỞI NGHIỆP
Số 10 “Nông dân I-Nature”

06:55
NGÀY NÀY NĂM XƯA
Ngày 11.4.2018

07:00
THỜI SỰ ICT
Ngày 10.4.2018

07:15
ĐẦU TƯ CÙNG START UP
Số 9: “Mở cơ hội cho Startup Việt trong hệ sinh thái toàn cầu”

07:30
GIỜ CÔNG NGHỆ
100 khám phá vĩ đại_ Phần 9

08:00
PHIM +
Hạnh phúc nhọc nhằn _ Tập 24

08:50
CON ĐƯỜNG HỒI SINH
Đặng Thị Ánh Tuyết – Hy vọng sống không tắt

09:05
KINH TẾ SỐ
Ngày 10.4.2018

09:20
“VIỆT NAM 4.0”
Số 23: “Ngành Y tế trong thời đại công nghệ 4.0”

10:00
PHIM +
Tên trộm dễ mến – Phần 2

11:30
NÔNG DÂN KHỞI NGHIỆP
Số 10 “Nông dân I-Nature”

11:45
ĐẦU TƯ CÙNG START UP
Số 9: “Mở cơ hội cho Startup Việt trong hệ sinh thái toàn cầu”

12:00
THỜI SỰ ICT
Ngày 10.4.2018

12:15
CON ĐƯỜNG HỒI SINH
Đặng Thị Ánh Tuyết – Hy vọng sống không tắt

12:30
GIỜ CÔNG NGHỆ
100 khám phá vĩ đại_ Phần 10

13:00
ĐIỂM ĐẾN
Hành trình Địa Trung Hải Phần 11

13:30
“VIỆT NAM 4.0”
Số 23: “Ngành Y tế trong thời đại công nghệ 4.0”

14:00
ĐẤU TRƯỜNG CỜ VIỆT
Số 198

14:10
16:00
THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
Những bí ẩn của ngôi nhà trái đất Phần 5

16:30
CON ONG CHĂM CHỈ
Số 41

16:45
GIỜ GIẢI TRÍ
No Comment

17:00
PHIM +
Hạnh phúc nhọc nhằn _ Tập 27/Hết

18:00
GIỜ CÔNG NGHỆ
100 khám phá vĩ đại_ Phần 11

18:30
THỜI SỰ ICT
Ngày 11.4.2018

18:45
KINH TẾ SỐ
Ngày 11.4.2018

19:00
ĐIỂM ĐẾN
Hành trình Địa Trung Hải Phần 10

19:30
PHIÊU LƯU CÙNG ẨM THỰC
Số 57

20:00
ĐẦU TƯ CÙNG START UP
Số 10: “Khởi nghiệp với giải pháp mới cho thị trường nước ép trái cây”

20:15
NÔNG DÂN KHỞI NGHIỆP
Số 10 “Nông dân I-Nature”

20:30
“VIỆT NAM 4.0”
Số 23: “Ngành Y tế trong thời đại công nghệ 4.0”

21:00
CON ĐƯỜNG HỒI SINH
Số 30 “Đặng Thị Ánh Tuyết – Hi vọng sống không tắt”

21:15
CON ONG CHĂM CHỈ
Số 48

21:30
THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
Những bí ẩn của ngôi nhà trái đất Phần 6

22:00
CHÀO BUỔI TỐI
Ngày 11.4.2018

22:30
PHIM +
Rêu – Phần 1

23:45
ĐẤU TRƯỜNG CỜ VIỆT
Số 187

Lịch truyền hình