Lịch phát sóng THVL1 thứ 5 ngày 21/2/2019

00:00 Phim Việt Nam: Ô sin nổi loạn – T.31-32 01:30 Trái tim nhân ái 01:50 Nông nghiệp bền vững 02:05 Quốc phòng toàn dân 02:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ 02:40 Không gian…

Thích

Lịch phát sóng THVL2 thứ 5 ngày 21/2/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.25 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.147 02:00 Bí mật quý ông 02:25 Quyền năng phái đẹp 02:45 Sân khấu cải lương:…

Thích

Lịch phát sóng THVL3 thứ 5 ngày 21/2/2019

00:00 Ca nhạc: Tình ca Việt 00:40 Phim Việt Nam: Chạm vào danh vọng – T.8 01:25 Thế giới giải trí 01:45 Phim Đài Loan: Phong Thủy thế gia – P3 – T 546 02:30…

Thích

Lịch phát sóng THVL1 thứ 4 ngày 20/2/2019

00:00 Phim Việt Nam: Ô sin nổi loạn – T.29-30 01:30 Chuyện cảnh giác 01:50 Ký sự truyền hình: Chiếu hoa mùa Tết 02:05 Nông thôn ngày nay 02:20 Ẩm thực nước ngoài 02:40 Thế…

Thích

Lịch phát sóng THVL2 thứ 4 ngày 20/2/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.24 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.146 02:00 Bí mật quý ông 02:25 Chuyện cảnh giác 02:45 Sân khấu cải lương: Chín…

Thích

Lịch phát sóng THVL3 thứ 4 ngày 20/2/2019

00:00 Ca nhạc: Tình ca Việt 00:40 Phim Việt Nam: Chạm vào danh vọng – T.7 01:25 Không gian xanh 01:45 Phim Đài Loan: Phong Thủy thế gia – P3 – T 545 02:30 Nông…

Thích

Lịch phát sóng THVL3 thứ 3 ngày 19/2/2019

00:00 Ca nhạc: Tình ca Việt 00:40 Phim Việt Nam: Chạm vào danh vọng – T.6 01:25 Tạp chí khoa học 01:45 Phim Đài Loan: Phong Thủy thế gia – P3 – T 544 02:30…

Thích

Lịch phát sóng THVL2 thứ 3 ngày 19/2/2019

00:50 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.23 02:00 Phụ nữ ngày nay 02:25 Chuyện cảnh giác 02:45 Sân khấu cải lương: Gánh cải trạng nguyên 05:00 Thế giới Quanh ta 05:15 Phim Việt…

Thích

Lịch phát sóng THVL1 thứ 3 ngày 19/2/2019

00:00 Phim Việt Nam: Ô sin nổi loạn – T.27-28 01:30 Ký sự pháp đình 01:50 Xây dựng Đảng 02:05 Chuyên đề kinh tế 02:20 Thế giới giải trí 02:40 Không gian xanh 03:00 Phim…

Thích

Lịch phát sóng THVL3 thứ 2 ngày 18/2/2019

00:00 Ca nhạc: Tình ca Việt 00:40 Phim Việt Nam: Chạm vào danh vọng – T.5 01:30 Nhìn ra thế giới 01:50 Nhịp sống đồng bằng 02:15 Phim Đài Loan: Phong Thủy thế gia –…

2 Thích