Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 14/6/2018

05:30 Giới thiệu chương trình
05:32 Thể dục buổi sáng
05:50 Chuyên đề: Vai trò nông dân Chiêm Hóa trong xây dựng nông thôn mới
06:05 Mê Kông ký sự T79
06:30 Thời sự TTV (Chào ngày mới)
06:45 Địa danh văn hóa lịch sử Tuyên Quang
07:00 Khỏe đẹp và phong cách
07:35 Mê Kông ký sự T81
08:00 Phim truyện: Cơn lốc hận thù T18
08:45 Tạp chí truyền hình tiếng Tày
09:15 Ô cửa học trò
09:45 Khám phá thế giới
10:05 Chuyên đề: Thành phố Tuyên Quang tạo việc làm
10:25 Phim truyện: Vòng vây hoa hồng T4
11:15 Điểm báo
11:30 Thời sự TTV
12:00 Phim truyện: Ngược dòng T19
12:50 Ca nhạc quốc tế
13:20 Khám phá thế giới
14:05 Na Hang đất và người
14:20 Ca nhạc: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
14:50 Phim hoạt hình: Leon và những người bạn
15:05 Tạp chí truyền hình tiếng Tày
15:30 Điểm báo
15:45 An ninh Tuyên Quang
16:05 Chuyên đề: Thanh niên Tuyên Quang khởi nghiệp, lập nghiệp
16:35 Mê Kông ký sự T82
16:55 Bé học Tiếng Anh
17:20 Xây dựng : Hàm Yên phát triển sản xuất hàng hóa
17:35 Tạp chí truyền hình tiếng Tày
18:05 Phim hoạt hình: Cầu vồng cổ tích
18:20 Phim truyện: Tìm lại cuộc đời T3
19:00 Tiếp sóng Thời sự VTV1
19:52 Thời sự TTV
20:25 Phim truyện: Tìm lại cuộc đời T4
21:10 Chuyên đề: Tuyên Quang chăm lo cho trẻ em nghèo
21:25 Những nốt nhạc vui
21:55 Phim truyện: Ngược dòng T20
22:45 Chuyên đề: Tân Trào điểm đến
23:00 Mê Kông ký sự T82
23:15 Bản tin cuối ngày
23:35 Giới thiệu chương trình ngày 15-6-2018