Lịch phát sóng SCTV9 ngày 8/3/2018

12 Thích

00:00 HOA MỘC LAN – T9
01:00 TÁI ĐẮC HỮU TÌNH NHÂN – T15
02:00 VÕ LÂM PHỤC SINH – T2
03:00 BÀ TRÙM – T2
04:00 TÁI ĐẮC HỮU TÌNH NHÂN – T15
05:00 CÔNG CHÚA GIÁ ĐÁO – T22
06:00 HOA MỘC LAN – T10
07:00 MÁI ẤM GIA ĐÌNH 1 – T310
08:00 CÔNG CHÚA GIÁ ĐÁO – T23
09:00 VÕ LÂM PHỤC SINH – T2
10:00 BÀ TRÙM – T2
11:00 SẮC MÀU – T15
12:00 HOA MỘC LAN – T11
13:00 TÁI ĐẮC HỮU TÌNH NHÂN – T16
14:00 MÁI ẤM GIA ĐÌNH 1 – T311
15:00 VÕ LÂM PHỤC SINH – T3
16:00 BÀ TRÙM – T3
17:00 MÁI ẤM GIA ĐÌNH 1 – T312
18:00 CÔNG CHÚA GIÁ ĐÁO – T25
19:00 VÕ LÂM PHỤC SINH – T4
20:00 BÀ TRÙM – T4
21:00 TÁI ĐẮC HỮU TÌNH NHÂN – T17
22:00 HOA MỘC LAN – T10
23:00 MÁI ẤM GIA ĐÌNH 1 – T310

Lịch truyền hình