Lịch phát sóng SCTV7 ngày 8/3/2018

14 Thích

00:00 Like: Tình yêu thời trang khăn rằn_Tập 11
01:00 Cẩm nang 365_Số 87
01:30 Mạc Gia Ký_P.1_Số 7
02:00 Sợi dây tình ái Tập 15
03:00 Săn vàngTập 8
04:00 Nợ dân (SCTV)
05:30 Like: Tình yêu thời trang khăn rằn_Tập 12
06:30 Mạc Gia Ký_P.1_Số 8
07:00 Sợi dây tình ái Tập 16
08:00 Cẩm nang 365_Số 88
08:30 Nước mắt màu hoàng hôn_P.1 (SCTV)
10:00 Săn vàngTập 9
11:00 Mạc Gia Ký_P.1_Số 9
11:30 Like: Tình yêu thời trang khăn rằn_Tập 13
12:30 Tám xuyên Việt_ Số 134
13:00 Sợi dây tình ái Tập 17
14:00 Nước mắt màu hoàng hôn_P.2 (SCTV)
15:30 Săn vàngTập 10
16:30 Tám xuyên Việt_ Số 135
17:00 Mạc Gia Ký_P.1_Số 7
17:30 Cẩm nang 365_Số 89
18:00 Sợi dây tình ái Tập 18
19:00 Tám xuyên Việt_ Số 136
19:30 Tình đời_P.1 (STC)
21:00 Săn vàngTập 11
22:00 Cẩm nang 365_Số 87
22:30 Like: Tình yêu thời trang khăn rằn_Tập 12
23:30 Tám xuyên Việt_ Số 134

Lịch truyền hình