Lịch phát sóng SCTV6 ngày 8/3/2018

15 Thích

00:00 Mèo cưng! Em ở đâu (Tập 13/95)
01:00 365 ngày để yêu P.1 – Tập 131 + 132
01:30 Ảo vọng (Tập 7/35)
02:30 Nữ hoàng Insoo (Tập 66/83)
03:30 Gia đình là số một P.1 – Tập 42
04:00 Mèo cưng! Em ở đâu (Tập 13/95)
05:00 Sắc màu phụ nữ (Tập 27/70)
06:00 365 ngày để yêu P.1 – Tập 131 + 132
06:30 Gia đình là số một P.1 – Tập 42
07:00 Tình trong khoảnh khắc (Tập 38/40)
08:00 Mèo cưng! Em ở đâu (Tập 13/95)
09:00 365 ngày để yêu P.1 – Tập 131 + 132
09:30 Gia đình là số một P.1 – Tập 42
10:00 Ảo vọng (Tập 7/35)
11:00 Tình trong khoảnh khắc (Tập 39/40)
12:00 Mèo cưng! Em ở đâu (Tập 14/95)
13:00 365 ngày để yêu P.1 – Tập 133 + 134
13:30 Nữ hoàng Insoo (Tập 66/83)
14:30 365 ngày để yêu P.1 – Tập 131 + 132
15:00 Sắc màu phụ nữ (Tập 27/70)
16:00 Gia đình là số một P.1 – Tập 42
16:30 365 ngày để yêu P.1 – Tập 131 + 132
17:00 Ảo vọng (Tập 8/35)
18:00 Nữ hoàng Insoo (Tập 67/83)
19:00 Gia đình là số một P.1 – Tập 43
19:30 365 ngày để yêu P.1 – Tập 131 + 132
20:00 Con đường trắng (Tập 25/84)
21:00 Chinh phục trái tim (Tập 67/140)
22:00 Sắc màu phụ nữ (Tập 28/70)
23:00 Tình trong khoảnh khắc (Tập 38/40)

Lịch truyền hình