Lịch phát sóng SCTV4 ngày 2/5/2018

1 Thích

00:00 PHIM -XUÂN HẠ THU ĐÔNG- TẬP 16
01:00 PHIM – 30 NGÀY LÀM CHA – TẬP 11
02:00 PHIM – PHẬN ĐÀN BÀ – TẬP 30
03:00 PHIM – ẢO MỘNG TÌNH YÊU – TẬP 06
04:00 GTTH – SIÊU THỊ CUỘC SỐNG – SỐ 82
06:00 CHÀO CỜ
06:02 GTTH – THẾ GIỚI PHỤ NỮ – TẬP 05
06:30 THTT – LET’S CÀ PHÊ
08:03 GTTH – SIÊU THỊ CUỘC SỐNG – SỐ 83
10:00 PHIM – TÌNH VÀ TỘI – TẬP 29
11:00 GTTH – THẾ GIỚI PHỤ NỮ – TẬP 131
11:30 GTTH -THE HIPFEST SHOW – TẬP 01
12:00 PHIM – MƯỚC MẮT PHỤ NỮ – TẬP 24
13:00 PHIM – THẦN KHỈ HANUMAN- TẬP 39
13:30 GTTH – LET’S SHOWBIZ – TẬP 17
14:00 THTT – SIÊU THỊ CUỘC SỐNG – TẬP 85
16:00 GTTH -THẾ GIỚI PHỤ NỮ – TẬP 15
16:45 PHÓNG SỰ THỰC TẾ
17:00 PHIM – 30 NGÀY LÀM CHA – TẬP 12
18:00 PHIM – THẦN KHỈ HANUMAN- TẬP 40
18:30 THTT – LET’S CÀ PHÊ
20:00 PHIM – TÌNH VÀ TỘI – TẬP 30
21:00 PHIM -XUÂN HẠ THU ĐÔNG- TẬP 17
22:00 GTTH – MỸ NHÂN VÀO BẾP – TẬP 89-36
22:30 PHIM – ẢO MỘNG TÌNH YÊU – TẬP 07
23:30 GTTH – THẾ GIỚI PHỤ NỮ – TẬP 05

Lịch truyền hình