Lịch phát sóng SCTV3 hôm nay ngày 25/9/2018

Thích

06:00:00
KỴ SĨ RỒNG – TẬP 13
06:30:00
CÔNG CHÚA ORI S1 – TẬP 50
07:00:00
HIỆP SĨ NEXO S2 – TẬP 05
07:30:00
CHIẾN LONG XẠ THỦ – TẬP 21
08:00:00
NHỮNG CHÚ CHÓ CỨU HỘ S3 – TẬP 47
08:30:00
TAYO – XE BUÝT BÉ NHỎ – TẬP 11
09:00:00
KATURI – GÀ CON TINH NGHỊCH – TẬP 39 & 40
09:30:00
SIÊU ANH HÙNG BẢO VỆ TRÁI ĐẤT – TẬP 01
10:00:00
BALALA- PHÉP THUẬT NHIỆM MÀU – TẬP 13
10:30:00
KUNG FU THẦN QUYỀN – TẬP 01
11:00:00
KỴ SĨ RỒNG – TẬP 14
11:30:00
CÔNG CHÚA ORI S1 – TẬP 51
12:00:00
HIỆP SĨ NEXO S2 – TẬP 06
12:30:00
CHIẾN LONG XẠ THỦ – TẬP 22
13:00:00
NHỮNG CHÚ CHÓ CỨU HỘ S3 – TẬP 48
13:30:00
TAYO – XE BUÝT BÉ NHỎ – TẬP 12
14:00:00
KATURI – GÀ CON TINH NGHỊCH – TẬP 41 & 42
14:30:00
SIÊU ANH HÙNG BẢO VỆ TRÁI ĐẤT – TẬP 02
15:00:00
BALALA- PHÉP THUẬT NHIỆM MÀU – TẬP 14
15:30:00
KUNG FU THẦN QUYỀN – TẬP 02
16:00:00
CHIẾN LONG XẠ THỦ – TẬP 23
16:30:00
CÔNG CHÚA ORI S1 – TẬP 52 (HẾT)
17:00:00
NHỮNG CHÚ CHÓ CỨU HỘ S3 – TẬP 49
17:30:00
TAYO – XE BUÝT BÉ NHỎ – TẬP 13
18:00:00
KATURI – GÀ CON TINH NGHỊCH – TẬP 43 & 44
18:30:00
SIÊU ANH HÙNG BẢO VỆ TRÁI ĐẤT – TẬP 03
19:00:00
BALALA- PHÉP THUẬT NHIỆM MÀU – TẬP 15
19:30:00
KUNG FU THẦN QUYỀN – TẬP 03
20:00:00
KỴ SĨ RỒNG – TẬP 15
20:30:00
NHỮNG CÔ NÀNG MỘNG MƠ – TẬP 01 &02
21:00:00
HIỆP SĨ NEXO S2 – TẬP 07
21:30:00
CHIẾN LONG XẠ THỦ – TẬP 24
22:00:00
SIÊU ANH HÙNG BẢO VỆ TRÁI ĐẤT – TẬP 03
22:30:00
BALALA- PHÉP THUẬT NHIỆM MÀU – TẬP 15
23:00:00
KATURI – GÀ CON TINH NGHỊCH – TẬP 43 & 44
23:30:00
TAYO – XE BUÝT BÉ NHỎ – TẬP 13

Lịch truyền hình