Lịch phát sóng SCTV11 ngày 8/3/2018

00:00 Phim Trung Quốc: Bản sắc hào môn – Tập 22
01:00 Phim TVB: Sóng gió gia tộc – Tập 39
02:00 Tour De Việt Nam – Tập 87 + 88
02:30 Sitcom: 5S Online – Tập 53 + 54
03:00 Phim Trung Quốc: Bản sắc hào môn – Tập 22
04:00 Khám phá Việt Nam P2 – Tập 88
04:30 SZ Bolero – Những nốt nhạc ngân – Số 13
05:00 Phim Trung Quốc: Môn đệ – Tập 7
06:00 Khám phá Việt Nam P2 – Tập 88
06:30 SZ Bolero – Những nốt nhạc ngân – Số 13
07:00 Sitcom: 5S Online – Tập 55 + 56
07:30 Tour De Việt Nam – Tập 87 + 88
08:00 Phim Trung Quốc: Môn đệ – Tập 7
09:00 Phim Trung Quốc: Bản sắc hào môn – Tập 21
10:00 Phim Ấn Độ: Hẹn tái hôn – Tập 58
11:00 SZ Bolero – Những nốt nhạc ngân – Số 14
11:30 Khám phá Việt Nam P2 – Tập 90
12:00 Phim TVB: Sóng gió gia tộc – Tập 39
13:00 Phim Thái Lan: Mối thù truyền kiếp – Tập 5
14:00 Tour De Việt Nam – Tập 89 + 90
14:30 SZ Bolero – Những nốt nhạc ngân – Số 15
15:00 Phim Ấn Độ: Hẹn tái hôn – Tập 59
16:00 Phim Trung Quốc: Bản sắc hào môn – Tập 22
17:00 Khám phá Việt Nam P2 – Tập 91
17:30 SZ Bolero – Những nốt nhạc ngân – Số 16
18:00 Phim TVB: Sóng gió gia tộc – Tập 40 (Hết)
19:00 Phim Thái Lan: Mối thù truyền kiếp – Tập 6
20:00 Phim Ấn Độ: Hẹn tái hôn – Tập 60
21:00 Phim Trung Quốc: Bản sắc hào môn – Tập 23
22:00 Phim Trung Quốc: Môn đệ – Tập 8
23:00 SZ Bolero – Những nốt nhạc ngân – Số 15
23:30 Khám phá Việt Nam P2 – Tập 89