Lịch phát sóng HTV3 thứ 3 ngày 5/6/2018

21 Thích

06:00
PHIM HOẠT HÌNH: NHỮNG NGƯỜI BẠN NGOÀI HÀNH TINH – TẬP 12
06:15
CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: AI NHANH TRÍ HƠN – TẬP 87 – 89
06:30
CỔ TÍCH VIỆT NAM: THẦY LANG BẤT ĐẮC DĨ
07:00
PHIM HOẠT HÌNH: LÀNG XÌ TRUM – TẬP 53
07:30
CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: PINKFONG – TẬP 26
08:00
PHIM HOẠT HÌNH: HEO PEPPA BONG BÓNG+BẠN VOI EMILY+NGÀY NGHỈ CỦA POLLY+GẤU BÔNG ĐI CHƠI+NHỮNG ĐIỀU BÍ ẨN
08:30
PHIM HOẠT HÌNH: DORAEMON CHÚ MÈO MÁY ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI P7 – TẬP 21
09:00
PHIM HOẠT HÌNH: THÁM TỬ LỪNG DANH CONAN – TẬP 207
09:30
PHIM HOẠT HÌNH: CHUYẾN PHIÊU LƯU CỦA MARU – TẬP 5 – 6
10:00
PHIM HOẠT HÌNH: VƯƠNG QUỐC PHA LÊ – TẬP 36
10:30
PHIM HOẠT HÌNH: THÁM TỬ LỪNG DANH CONAN – TẬP 59
11:00
PHIM HOẠT HÌNH: ĐÔI BẠN TINH NGHỊCH – TẬP 37 – 38
11:30
PHIM HOẠT HÌNH: ĐẢO HẢI TẶC – TẬP 92 – 93

12:30
PHIM TRUYỆN TRUNG QUỐC: YÊU EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN – TẬP 23
13:30
PHIM TRUYỆN HÀN QUỐC: THIÊN THẦN NỔI GIẬN – TẬP 55
14:30
PHIM HOẠT HÌNH: HEO PEPPA BONG BÓNG+BẠN VOI EMILY+NGÀY NGHỈ CỦA POLLY+GẤU BÔNG ĐI CHƠI+NHỮNG ĐIỀU BÍ ẨN
15:00
CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: PINKFONG – TẬP 26
15:30
PHIM HOẠT HÌNH: NHỮNG NGƯỜI BẠN NGOÀI HÀNH TINH – TẬP 13
15:45
CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: AI NHANH TRÍ HƠN – TẬP 90 – 92
16:00
PHIM HOẠT HÌNH: LÀNG XÌ TRUM – TẬP 54
16:30
CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: PINKFONG – TẬP 27
17:00
PHIM HOẠT HÌNH: HEO PEPPA BẠN CỦA GEORGE+ÔNG NGƯỜI RƠM+NGÀY MÙA THU GIÓ LỘNG+HỘP THỜI GIAN+HỒ ĐÁ
17:30
PHIM HOẠT HÌNH: DORAEMON CHÚ MÈO MÁY ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI P7 – TẬP 22
18:00
PHIM HOẠT HÌNH: THÁM TỬ LỪNG DANH CONAN – TẬP 212
18:30
PHIM HOẠT HÌNH: CHUYẾN PHIÊU LƯU CỦA MARU – TẬP 7 – 8
19:00
PHIM HOẠT HÌNH: VƯƠNG QUỐC PHA LÊ – TẬP 37

19:30
PHIM HOẠT HÌNH: ĐÔI BẠN TINH NGHỊCH – TẬP 39 – 40
20:00
PHIM HOẠT HÌNH: THÁM TỬ LỪNG DANH CONAN – TẬP 60
20:30
PHIM HOẠT HÌNH: ĐẢO HẢI TẶC – TẬP 94 – 95
21:30
PHIM TRUYỆN HÀN QUỐC: LỜI HỒI ĐÁP 1997 – TẬP 1
22:30
PHIM HOẠT HÌNH: CHUYẾN PHIÊU LƯU CỦA MARU – TẬP 7 – 8
23:00
PHIM HOẠT HÌNH: VƯƠNG QUỐC PHA LÊ – TẬP 37
23:30
PHIM HOẠT HÌNH: ĐÔI BẠN TINH NGHỊCH – TẬP 39 – 40

Lịch truyền hình