Lịch phát sóng HTV1 thứ 5 ngày 5/7/2018

Thích

00:30
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
01:00
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG HỢP
04:00
CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI
04:30
THỂ THAO TỔNG HỢP
06:05
CHƯƠNG TRÌNH 60 GIÂY
06:35
THỂ THAO TỔNG HỢP
07:00
BẢN TIN BUỔI SÁNG
07:15
AN TOÀN GIAO THÔNG TP
07:45
CHƯƠNG TRÌNH 60 GIÂY
08:15
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
08:45
TOÀN DÂN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
09:15
PHÓNG SỰ
09:40
CHƯƠNG TRÌNH VHNTTG
10:05
CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI
10:35
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG HỢP
10:55
THÔNG TIN Y TẾ
11:10
DỰ BÁO THỜI TIẾT
11:15
PHIM TRUYỆN VIỆT NAM
12:00
PHÓNG SỰ TÀI LIỆU
12:30
CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC
13:00
BẢN TIN TRƯA
13:15
CHƯƠNG TRÌNH “CHUYỆN 12G”
14:15
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ
15:10
PHÓNG SỰ LIÊN HOAN PHIM KẾT NỐI NGƯỜI VÀ VIỆC
15:35
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
16:05
TOÀN DÂN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
17:05
AN TOÀN GIAO THÔNG TP
17:35
PHÓNG SỰ LIÊN HOAN PHIM
18:00
CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI
18:30
MÓN NGON QUÊ VIỆT
18:55
DỰ BÁO THỜI TIẾT
19:00
CHUYỆN NGHỀ
19:30
CHƯƠNG TRÌNH VHNTTG
20:00
PHÓNG SỰ TÀI LIỆU
20:30
CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC
21:00
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP
21:30
CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ
22:05
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ
23:00
THẾ GIỚI 24G
23:30
CHƯƠNG TRÌNH VHNTTG

Lịch truyền hình