Lịch phát sóng HTV1 ngày 16/3/2018

2 Thích

06g05 Chương trình 60 giây
06g35 Món ngon quê Việt
07g00 Bản tin buổi sáng
07g15 An toàn giao thông TP
07g45 Chương trình 60 giây
08g15 Khoa học công nghệ
08g45 Phóng sự Liên hoan phim
09g15 Phóng sự liên hoan phim – Kết nối người và việc
09g40 Chương trình VHNTTG
10g05 Chương trình thiếu nhi
10g35 Chương trình tổng hợp
10g55 Chuyện nghề
11g10 Dự báo thời tiết
11g15 Phim truyện Việt Nam
12g00 Phóng sự tài liệu
12g30 Chương trình ca nhạc
13g00 Bản tin trưa
13g15 Chương trình “Chuyện 12g”
14g15 Chương trình văn nghệ
15g10 Bản tin thời sự tổng hợp
15g35 Khoa học công nghệ
16g05 Phóng sự Liên hoan phim
17g05 An toàn giao thông TP
17g35 Kết nối người và việc
17g50 HTV giới thiệu
18g00 Chương trình thiếu nhi
18g30 Thể thao tổng hợp
18g55 Dự báo thời tiết
19g00 Thông tin y tế
19g30 Chương trình VHNTTG
20g00 Phóng sự tài liệu
20g30 Chương trình ca nhạc
21g00 Doanh nhân và cuộc sống
21g30 Chương trình thời sự
22g05 Chương trình văn nghệ
23g00 Thế giới 24G
23g30 Chương trình VHNTTG

Lịch truyền hình