Lịch phát sóng HTV7 thứ 5 ngày 21/2/2019

00:50 TẠP CHÍ QUYỀN ANH 01:15 KẾT NỐI KHÔNG GIỚI HẠN: HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH 01:30 PTVN: VẪN CÓ EM BÊN ĐỜI 02:15 SỨC KHỎE CHO MỌI NGƯỜI: VUI KHỎE CƠ XƯƠNG KHỚP NGÀY TẾT…

Thích

Lịch phát sóng HTV7 thứ 4 ngày 20/2/2019

00:20 CHUYỆN 4 MÙA: VUI ẢO HÓA THẬT 01:15 NHỊP SỐNG THỂ THAO 01:30 PTVN: VẪN CÓ EM BÊN ĐỜI 02:15 SỐNG XANH: TÚI NILON – MỐI NGUY HẠI TRĂM NĂM 02:30 PTVN: CON TRAI…

Thích

Lịch phát sóng HTV7 thứ 3 ngày 19/2/2019

NHỊP ĐẬP THỂ THAO 01:15 TÀI CHÍNH – KINH DOANH 01:30 PTVN: VẪN CÓ EM BÊN ĐỜI 02:15 TẠP CHÍ BÍ QUYẾT ĐẸP: DA ĐẸP MỊN MÀNG 02:30 PTVN: CON TRAI CON GÁI 03:15 THỜI…

Thích

Lịch phát sóng HTV7 thứ 2 ngày 18/2/2019

00:50 PHÚT GIÂY CẢNH GIÁC 01:15 ƯỚC MƠ TRONG TẦM TAY 01:30 PTVN: VẪN CÓ EM BÊN ĐỜI 02:15 TRONG THẾ GIỚI XE 02:30 PTVN: CON TRAI CON GÁI 03:15 XE VÀ XU HƯỚNG 03:40…

1 Thích

Lịch phát sóng HTV7 chủ nhật ngày 17/2/2019

00:00 THẾ GIỚI THỂ THAO 00:30 CÀ PHÊ CUỐI TUẦN: TỪ NÔNG TRẠI ĐẾN LY CÀ PHÊ 01:30 PTVN: VẪN CÓ EM BÊN ĐỜI 02:15 NHẬT KÝ DU HÀNH CỦA JOSEPH ROSENDO 02:30 PTVN: CON…

2 Thích

Lịch phát sóng HTV7 thứ 7 ngày 16/2/2019

00:50 KHỎE VÀ ĐẸP 01:15 VIỆT NAM TƯƠI ĐẸP 01:30 PTVN: VẪN CÓ EM BÊN ĐỜI 02:15 TẠP CHÍ SỨC KHỎE: BỔ SUNG KHOÁNG CHẤT CHO THAI PHỤ 02:30 PTVN: CON TRAI CON GÁI 03:15…

3 Thích

Lịch phát sóng HTV7 hôm nay ngày 15/2/2019

00:50 TẠP CHÍ BÓNG ĐÁ ĐỨC 01:15 NGẠC NHIÊN CHƯA 01:30 PTVN: VẪN CÓ EM BÊN ĐỜI 02:15 CUỘC SỐNG QUANH TA: SỰ ĐỔI THAY ĐÁNG YÊU 02:30 PTVN: CON TRAI CON GÁI 03:15 ĐỒNG…

Thích

Lịch phát sóng HTV7 hôm nay ngày 14/2/2019

00:50 TẠP CHÍ QUYỀN ANH 01:15 KẾT NỐI KHÔNG GIỚI HẠN: CHỌN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NÀO CHO CON? 01:30 PTVN: VẪN CÓ EM BÊN ĐỜI 02:15 SỨC KHỎE CHO MỌI NGƯỜI: RAU CỦ QUẢ…

2 Thích

Lịch phát sóng HTV7 hôm nay ngày 13/2/2019

00:20 TÀI TỬ CẢI LƯƠNG: TÌNH BIỂN 01:15 NHỊP SỐNG THỂ THAO 01:30 PTVN: VẪN CÓ EM BÊN ĐỜI 02:15 CUỘC SỐNG QUANH TA: CARAVAN TỪ THIỆN 02:30 PTVN: CON TRAI CON GÁI 03:15 ĐI…

3 Thích

Lịch phát sóng HTV7 hôm nay ngày 12/2/2019

00:50 NHỊP ĐẬP THỂ THAO 01:15 TÀI CHÍNH – KINH DOANH 01:30 PTVN: VẪN CÓ EM BÊN ĐỜI 02:15 TẠP CHÍ BÍ QUYẾT ĐẸP: SẮC MÀU XUÂN TƯƠI 02:30 PTVN: CON TRAI CON GÁI 03:15…

1 Thích