Lịch phát sóng HTV3 thứ 5 ngày 21/2/2019

00:00 CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC TẬP: 7 CHÚ DÊ CON VÀ LÃO SÓI+CON NGỖNG PHÉP THUẬT+CÁO VÀ THỎ+CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ 00:30 NHỮNG BÀI HỌC THÚ VỊ TẬP: 82 01:00 ZAK…

Thích

Lịch phát sóng HTV3 thứ 4 ngày 20/2/2019

00:00 CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC TẬP: GẤU TIỀN SỬ+CHƯƠNG TRÌNH TẠP KỸ+LỄ HỘI HÓA TRANG+TRÒ CHƠI NINJA 00:30 NHỮNG BÀI HỌC THÚ VỊ TẬP: 81 01:00 ZAK PHIÊU LƯU KÝ TẬP: 13&14…

2 Thích

Lịch phát sóng HTV3 thứ 3 ngày 19/2/2019

00:00 CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC TẬP: ANH HÙNG MASHA+THÁM TỬ MASHA+ĐÊM VŨ HỘI+CHIẾN THẮNG NHỌC NHẰN 00:30 NHỮNG BÀI HỌC THÚ VỊ TẬP: 80 01:00 ZAK PHIÊU LƯU KÝ TẬP: 11&12 01:30…

4 Thích

Lịch phát sóng HTV3 thứ 2 ngày 18/2/2019

00:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc Tập:: Đêm ly kỳ+Thợ làm tóc Masha+Chiếc nón tàng hình+Trổ tài đạo diễn 00:30 Những bài học thú vị Tập: 79 01:00 Zak phiêu lưu ký Tập:…

8 Thích

Lịch phát sóng HTV3 chủ nhật ngày 17/2/2019

00:00 PINKFONG :TẬP30 00:30 AINHANHTRÍHƠN?:TẬP30->35 01:00 HAHAHIHI :TẬP18 01:30 DORAEMONCHÚMÈOMÁYĐẾNTỪTƯƠNGLAI :TẬP5 02:00 NHỮNGBÀIHỌCTHÚVỊ :TẬP75 02:30 ĐÔIBẠNTINHNGHỊCH :TẬP31&32 03:00 HAHAHIHI :TẬP18 03:30 HEOPEPPA(PHỤĐỀ) :TẬP:CHIẾCXELỬANHỎCỦAHEOÔNG+CHÚVẸTPOLLY+EMBÉHEO+CHƠITRỐNTÌM+CHUYẾNĐIXEĐẠP 04:00 PINKFONG :TẬP33 04:30 AINHANHTRÍHƠN? :TẬP30->35 05:00 ĐÔIBẠNTINHNGHỊCH :TẬP21&22 05:30 PINKFONG :TẬP30…

5 Thích

Lịch phát sóng HTV3 thứ 7 ngày 16/2/2019

00:00 PINKFONG :TẬP29 00:30 AINHANHTRÍHƠN? :TẬP24->29 01:00 HAHAHIHI :TẬP17 01:30 DORAEMONCHÚMÈOMÁYĐẾNTỪTƯƠNGLAI :TẬP4 02:00 NHỮNGBÀIHỌCTHÚVỊ :TẬP74 02:30 ĐÔIBẠNTINHNGHỊCH :TẬP29&30 03:00 HAHAHIHI :TẬP17 03:30 HEOPEPPA(PHỤĐỀ) :TẬP:CÂUCHUYỆNVŨNGBÙN+BẠNTƯỞNGTƯỢNG+ÔNGKHỦNGLONGBỊMẤTTÍCH+VẼTRANH+BẠNTHÂN 04:00 PINKFONG :TẬP31 04:30 AINHANHTRÍHƠN? :TẬP24->29 05:00 ĐÔIBẠNTINHNGHỊCH :TẬP19&20 05:30 PINKFONG…

3 Thích

Lịch phát sóng HTV3 hôm nay ngày 15/2/2019

00:00 CÔBÉMASHAVÀCHÚGẤUXIẾC :TẬP:CÙNGNHAUVUICHƠI+CÔEMHỌ+CHUYẾNĐITUYỆTVỜI+MỘTNGÀYRẮCRỐI 00:30 NHỮNGBÀIHỌCTHÚVỊ :TẬP78 01:00 ZAKPHIÊULƯUKÝ :TẬP7&8 01:30 DORAEMONCHÚMÈOMÁYĐẾNTỪTƯƠNGLAI :TẬP3 02:00 NHỮNGBÀIHỌCTHÚVỊ :TẬP78 02:30 THÁMTỬLỪNGDANHCONAN :TẬP39 03:00 KUROKO-TUYỂNTHỦVÔHÌNH :TẬP57 03:30 HEOPEPPA :TẬP:CHỊHỌCHLOE+BẠNVOIEMILY+BÁNHKẾP+NGÀYNGHỈCỦAPOLLY+TRÔNGTRẺ 04:00 PINKFONG :TẬP34 04:30 NHỮNGBÀIHỌCTHÚVỊ :TẬP78 05:00 ĐÔIBẠNTINHNGHỊCH :TẬP17&18 05:30 CÔBÉMASHAVÀCHÚGẤUXIẾC…

10 Thích

Lịch phát sóng HTV3 hôm nay ngày 14/2/2019

00:00 CÔBÉMASHAVÀCHÚGẤUXIẾC :TẬP:BANNHẠCTUYỆTVỜI+THUỐCTĂNGTRƯỞNG+CHẢIRĂNGTHẬTSẠCH+TRÒCHƠICHỤPHÌNH 00:30 NHỮNGBÀIHỌCTHÚVỊ :TẬP77 01:00 ZAKPHIÊULƯUKÝ:TẬP5&6 01:30 DORAEMONCHÚMÈOMÁYĐẾNTỪTƯƠNGLAI :TẬP2 02:00 NHỮNGBÀIHỌCTHÚVỊ :TẬP77 02:30 THÁMTỬLỪNGDANHCONAN :TẬP38 03:00 KUROKO-TUYỂNTHỦVÔHÌNH :TẬP56 03:30 HEOPEPPA :TẬP:CHIẾCKHINHKHÍCẦU+VỞKỊCHỞTRƯỜNG+SINHNHẬTGEORGE+LÂUĐÀIWINDY+BONGBÓNG 04:00 PINKFONG :TẬP33 04:30 NHỮNGBÀIHỌCTHÚVỊ :TẬP77 05:00 ĐÔIBẠNTINHNGHỊCH :TẬP15&16 05:30 CÔBÉMASHAVÀCHÚGẤUXIẾC :TẬP:BANNHẠCTUYỆTVỜI+THUỐCTĂNGTRƯỞNG+CHẢIRĂNGTHẬTSẠCH+TRÒCHƠICHỤPHÌNH…

9 Thích

Lịch phát sóng HTV3 hôm nay ngày 13/2/2019

00:00 CÔBÉMASHAVÀCHÚGẤUXIẾC :TẬP:MÓNĂNNGON+TRÒẢOTHUẬT+SỬACHỮANHÀ+MASHACHƠICỜ 00:30 NHỮNGBÀIHỌCTHÚVỊ :TẬP76 01:00 ZAKPHIÊULƯUKÝ:TẬP3&4 01:30 DORAEMONCHÚMÈOMÁYĐẾNTỪTƯƠNGLAI :TẬP1 02:00 NHỮNGBÀIHỌCTHÚVỊ :TẬP76 02:30 THÁMTỬLỪNGDANHCONAN :TẬP37 03:00 KUROKO-TUYỂNTHỦVÔHÌNH :TẬP55 03:30 HEOPEPPA :TẬP:MUASẮM+HÒNĐẢOHẢITẶC+BUỔITIỆCSINHNHẬT+GEORGEBỊCẢMLẠNH+MÁYQUAYPHIMCỦABA 04:00 PINKFONG :TẬP31 04:30 NHỮNGBÀIHỌCTHÚVỊ :TẬP76 05:00 ĐÔIBẠNTINHNGHỊCH :TẬP13&14 05:30 CÔBÉMASHAVÀCHÚGẤUXIẾC :TẬP:MÓNĂNNGON+TRÒẢOTHUẬT+SỬACHỮANHÀ+MASHACHƠICỜ…

10 Thích

Lịch phát sóng HTV3 hôm nay ngày 12/2/2019

00:00 CÔBÉMASHAVÀCHÚGẤUXIẾC :TẬP:MASHALÀMNHẠCCÔNG+NGƯỜIBẠNCŨ+CƠNNẤCKHÔNGDỪNG+ĐỨATRẺBỊBỎRƠI 00:30 NHỮNGBÀIHỌCTHÚVỊ :TẬP75 01:00 ZAKPHIÊULƯUKÝ:TẬP1&2 01:30 DORAEMONCHÚMÈOMÁYĐẾNTỪTƯƠNGLAI :TẬP52 02:00 NHỮNGBÀIHỌCTHÚVỊ :TẬP75 02:30 THÁMTỬLỪNGDANHCONAN :TẬP36 03:00 KUROKO-TUYỂNTHỦVÔHÌNH :TẬP54 03:30 HEOPEPPA :TẬP:BƠILỘI+NGÀICHÂNGẦY+SINHVẬTTÍHON+CHIẾCTHUYỀNCỦAHEOÔNG+VĂNPHÒNGCỦAHEOBA 04:00 PINKFONG :TẬP30 04:30 NHỮNGBÀIHỌCTHÚVỊ :TẬP75 05:00 ĐÔIBẠNTINHNGHỊCH :TẬP11&12 05:30 CÔBÉMASHAVÀCHÚGẤUXIẾC :TẬP:MASHALÀMNHẠCCÔNG+NGƯỜIBẠNCŨ+CƠNNẤCKHÔNGDỪNG+ĐỨATRẺBỊBỎRƠI…

7 Thích