Lịch phát sóng HTV2 thứ 5 ngày 21/2/2019

00:00 TÌM KIẾM TÀI NĂNG MỸ – MÙA 13 01:00 VÂN TRUNG CA 01:45 ÁNH SAO TỎA SÁNG 02:30 KPOP CHỌN LỌC 03:15 CÔNG CHÚA LỬA 04:00 VITAMIN CƯỜI 2015 MỚI 04:45 ÁNH SAO TỎA…

Thích

Lịch phát sóng HTV2 thứ 4 ngày 20/2/2019

00:00 KHÁM PHÁ MALAYSIA CÙNG MARTIN YAN – PHẦN 2 00:30 SAO THẾ GIỚI 01:00 VÂN TRUNG CA 01:45 ÁNH SAO TỎA SÁNG 02:30 VITAMIN CƯỜI 2015 MỚI 03:15 CÔNG CHÚA LỬA 04:00 SAO THẾ…

1 Thích

Lịch phát sóng HTV2 thứ 3 ngày 19/2/2019

00:00 KPOP CHỌN LỌC 01:00 VÂN TRUNG CA 01:45 ÁNH SAO TỎA SÁNG 02:30 TÌM KIẾM TÀI NĂNG MỸ – MÙA 13 03:15 CÔNG CHÚA LỬA 04:00 KPOP CHỌN LỌC 04:45 ÁNH SAO TỎA SÁNG…

Thích

Lịch phát sóng HTV2 thứ 2 ngày 18/2/2019

0:00 Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 13 01:00 Vân trung ca 01:45 Ánh sao tỏa sáng 02:30 Sóng xuân 19 02:50 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan – Phần 2 03:15 Công chúa…

1 Thích

Lịch phát sóng HTV2 thứ 7 ngày 16/2/2019

00:00 VITAMIN CƯỜI 2015 MỚI 01:00 KPOP CHỌN LỌC 01:45 TÌM KIẾM TÀI NĂNG MỸ – MÙA 13 02:30 SÓNG XUÂN 19 02:50 KHÁM PHÁ MALAYSIA CÙNG MARTIN YAN – PHẦN 2 03:15 CÔNG CHÚA…

2 Thích

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 15/2/2019

00:00 KPOP CHỌN LỌC 01:00 VÂN TRUNG CA 01:45 ÁNH SAO TỎA SÁNG 02:30 SAO THẾ GIỚI 02:50 SÓNG XUÂN 19 03:15 CÔNG CHÚA LỬA 04:00 TÌM KIẾM TÀI NĂNG MỸ – MÙA 13 04:45…

Thích

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 14/2/2019

00:00 TÌM KIẾM TÀI NĂNG MỸ – MÙA 13 01:00 VÂN TRUNG CA 01:45 ÁNH SAO TỎA SÁNG 02:30 KPOP CHỌN LỌC 03:15 CÔNG CHÚA LỬA 04:00 VITAMIN CƯỜI 2015 MỚI 04:45 ÁNH SAO TỎA…

Thích

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 13/2/2019

00:00 KHÁM PHÁ MALAYSIA CÙNG MARTIN YAN – PHẦN 2 00:30 SAO THẾ GIỚI 01:00 VÂN TRUNG CA 01:45 ÁNH SAO TỎA SÁNG 02:30 VITAMIN CƯỜI 2015 MỚI 03:15 CÔNG CHÚA LỬA 04:00 SAO THẾ…

3 Thích

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 12/2/2019

00:00 KPOP CHỌN LỌC 01:00 VÂN TRUNG CA 01:45 ÁNH SAO TỎA SÁNG 02:30 TÌM KIẾM TÀI NĂNG MỸ – MÙA 13 03:15 CÔNG CHÚA LỬA 04:00 KPOP CHỌN LỌC 04:45 ÁNH SAO TỎA SÁNG…

1 Thích

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 11/2/2019

00:00 Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 13 01:00 Vân trung ca 01:45 Ánh sao tỏa sáng 02:30 Sóng xuân 19 02:50 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan – Phần 2 03:15 Công chúa…

1 Thích