Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 21/1/2019

Mùa 13 01:00 Tình trong biển hận 01:45 Ánh sao tỏa sáng 02:30 Sao và sự kiện 02:50 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan - Phần 2 03:15 Công chúa lửa 04:00 Vitamin cười 2015 mới 04:45 Ánh...

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 20/1/2019

00:00 KPOP CHỌN LỌC 01:00 SAO THẾ GIỚI 01:25 SAO VÀ SỰ KIỆN 01:45 VITAMIN CƯỜI 2015 MỚI 02:30 TÌM KIẾM TÀI NĂNG MỸ - MÙA 13 04:00 KPOP CHỌN LỌC 04:45 ÁNH SAO TỎA SÁNG 05:45 TIẾP SÓNG...

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 19/1/2019

00:00 VITAMIN CƯỜI 2015 MỚI 01:00 KPOP CHỌN LỌC 01:45 TÌM KIẾM TÀI NĂNG MỸ - MÙA 13 02:30 SAO VÀ SỰ KIỆN 02:50 KHÁM PHÁ MALAYSIA CÙNG MARTIN YAN - PHẦN 2 03:15 CÔNG...

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 18/1/2019

KPOP CHỌN LỌC 01:00 TÌNH TRONG BIỂN HẬN 01:45 ÁNH SAO TỎA SÁNG 02:30 SAO THẾ GIỚI 02:50 SAO VÀ SỰ KIỆN 03:15 CÔNG CHÚA LỬA 04:00 TÌM KIẾM TÀI NĂNG MỸ - MÙA 13 04:45 ÁNH SAO...

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 17/1/2019

00:00 TÌM KIẾM TÀI NĂNG MỸ - MÙA 13 01:00 TÌNH TRONG BIỂN HẬN 01:45 ÁNH SAO TỎA SÁNG 02:30 KPOP CHỌN LỌC 03:15 CÔNG CHÚA LỬA 04:00 VITAMIN CƯỜI 2015 MỚI 04:45 ÁNH SAO TỎA SÁNG 05:45 TIẾP...

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 16/1/2019

KHÁM PHÁ MALAYSIA CÙNG MARTIN YAN - PHẦN 2 00:30 SAO THẾ GIỚI 01:00 TÌNH TRONG BIỂN HẬN 01:45 ÁNH SAO TỎA SÁNG 02:30 VITAMIN CƯỜI 2015 MỚI 03:15 CÔNG CHÚA LỬA 04:00 SAO THẾ GIỚI 04:20 SAO...

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 15/1/2019

00:00 KPOP CHỌN LỌC 01:00 TÌNH TRONG BIỂN HẬN 01:45 ÁNH SAO TỎA SÁNG 02:30 TÌM KIẾM TÀI NĂNG MỸ - MÙA 13 03:15 CÔNG CHÚA LỬA 04:00 KPOP CHỌN LỌC 04:45 ÁNH SAO TỎA SÁNG 05:45 TIẾP SÓNG...

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 14/1/2019

5:45:00 : Thời sự VN : Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 6:25:00 : Giải trí HQ (170T): Nuôi dưỡng tâm hồn 115 6:30:00 :...

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 13/1/2019

00:00 KPOP CHỌN LỌC 01:00 SAO THẾ GIỚI 01:25 SAO VÀ SỰ KIỆN 01:45 VITAMIN CƯỜI 2015 MỚI 02:30 TÌM KIẾM TÀI NĂNG MỸ - MÙA 13 04:00 KPOP CHỌN LỌC 04:45 ÁNH SAO TỎA SÁNG 05:45 TIẾP SÓNG...

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 12/1/2019

00:00 VITAMIN CƯỜI 2015 MỚI 01:00 KPOP CHỌN LỌC 01:45 TÌM KIẾM TÀI NĂNG MỸ - MÙA 13 02:30 SAO VÀ SỰ KIỆN 02:50 KHÁM PHÁ MALAYSIA CÙNG MARTIN YAN - PHẦN 2 03:15 CÔNG...

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 11/1/2019

00:00 KPOP CHỌN LỌC 01:00 TÌNH TRONG BIỂN HẬN 01:45 ÁNH SAO TỎA SÁNG 02:30 SAO THẾ GIỚI 02:50 SAO VÀ SỰ KIỆN 03:15 CÔNG CHÚA LỬA 04:00 TÌM KIẾM TÀI NĂNG MỸ - MÙA 13 04:45 ÁNH SAO...

Lịch Mới