Lịch phát sóng Hà Nội TV 2 thứ 5 ngày 21/2/2019

00:00: Thể thao: 01:00: Khám phá thế giới: Nóc nhà châu Âu (P2) 01:20: Du lịch và ẩm thực: 01:40: Văn minh đô thị: 01:55: Thông tin Nông nghiệp: 02:05: Truyền hình An ninh: 02:35:…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 thứ 5 ngày 21/2/2019

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin kinh tế: 01:00: Phim truyện:  Con đường sáng (phim Việt Nam – tập 13) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Ông bố nội trợ (phim Hàn…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 2 thứ 4 ngày 20/2/2019

00:00: Thể thao: 01:00: Thế giới động vật: Cuộc sống bầy đàn của Linh cẩu (P1) 01:20: Nhịp sống nông thôn: 01:40: Khởi nghiêp: 01:55: Thông tin Nông nghiệp: 02:05: Truyền hình An ninh: 02:35:…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 thứ 4 ngày 20/2/2019

00:10: Hà Nội buổi sáng: 01:00: Phim truyện:  Con đường sáng (phim Việt Nam – tập 12) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Ông bố nội trợ (phim Hàn Quốc – tập 11) 03:00:…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 2 thứ 3 ngày 19/2/2019

0:00: Nhịp đập thể thao: 00:40: Xóm Hóm: 01:00: Khám phá thế giới: 01:20: Nông nghiệp và Nông thôn: 01:40: Văn hóa sống: 01:55: Thông tin nông nghiệp: 02:05: Truyền hình An ninh: 02:35: Phim…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 thứ 3 ngày 19/2/2019

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin kinh tế: 01:00: Phim truyện: Con đường sáng (phim Việt Nam – tập 11) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Ông bố nội trợ (phim Hàn…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 2 thứ 2 ngày 18/2/2019

00:00: Nhanh như chớp: 01:00: Thế giới động vật: Kẻ săn mồi trong rừng rậm (P3)-PL lúc 10h20 01:20: Nhịp sống nông thôn: 01:40: Ký sự Hà Nội: 01:55: Thông tin Nông nghiệp: 02:05: Văn…

1 Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 thứ 2 ngày 18/2/2019

00:10: Hà Nội buổi sáng: 01:00: 7 Nụ cười Xuân: 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Ông bố nội trợ (phim Hàn Quốc – tập 9) 03:00: Tình khúc giao mùa: 04:15: Phim truyện:…

1 Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 chủ nhật ngày 17/2/2019

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin tài chính thị trường: 01:00: Phim truyện: Con đường sáng (phim Việt Nam – tập 10) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Ông bố nội trợ…

1 Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 thứ 7 ngày 16/2/2019

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin kinh tế: 01:00: Phim truyện: Con đường sáng (phim Việt Nam – tập 9) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Ông bố nội trợ (phim Hàn…

1 Thích