Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV thứ 5 ngày 21/2/2019

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV thứ 5 ngày 21/2/2019

Thích

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV thứ 5 ngày 21/2/2019

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV thứ 5 ngày 21/2/2019

Thích

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV thứ 4 ngày 20/2/2019

00:00 SÂN KHẤU Dấu ấn giao thời 01:30 KÝ SỰ Chu Yang Sin Tập 5 02:00 CA NHẠC Bài ca tuổi trẻ 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Danh nhân Đặng Huy Trứ 03:00 PHIM SITCOM…

Thích

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV thứ 4 ngày 20/2/2019

00:00 SÂN KHẤU Dấu ấn giao thời 01:30 KÝ SỰ Chu Yang Sin Tập 5 02:00 CA NHẠC Bài ca tuổi trẻ 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Danh nhân Đặng Huy Trứ 03:00 PHIM SITCOM…

Thích

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV thứ 3 ngày 19/2/2019

00:00 SÂN KHẤU Đào Duy Từ 01:30 KÝ SỰ Chu Yang Sin Tập 4 02:00 CA NHẠC Khúc hát quê hương 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Đại y Thiền sư Tuệ Tĩnh 03:00 PHIM SITCOM…

Thích

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV thứ 3 ngày 19/2/2019

00:00 SÂN KHẤU Đào Duy Từ 01:30 KÝ SỰ Chu Yang Sin Tập 4 02:00 CA NHẠC Khúc hát quê hương 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Đại y Thiền sư Tuệ Tĩnh 03:00 PHIM SITCOM…

2 Thích

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV thứ 2 ngày 18/2/2019

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV thứ 2 ngày 18/2/2019

4 Thích

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV thứ 2 ngày 18/2/2019

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV thứ 2 ngày 18/2/2019

2 Thích

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV chủ nhật ngày 17/2/2019

00:00 PHIM CUỐI TUẦN Câu chuyện lúc nửa đêm 01:30 KÝ SỰ Chu Yang Sin Tập 2 02:00 CA NHẠC Vẫn yêu 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Đại thi hào Nguyễn Du Tập 2 03:00…

1 Thích

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV chủ nhật ngày 17/2/2019

00:00 PHIM CUỐI TUẦN Câu chuyện lúc nửa đêm 01:30 KÝ SỰ Chu Yang Sin Tập 2 02:00 CA NHẠC Vẫn yêu 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Đại thi hào Nguyễn Du Tập 2 03:00…

1 Thích