Lịch phát sóng Cần Thơ TV thứ 5 ngày 21/2/2019

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:30 Thông tin cần biết 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Đảng và Tiếng nói từ cơ sở 7:05 Ca nhạc…

Thích

Lịch phát sóng Cần Thơ TV thứ 4 ngày 20/2/2019

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai… 5:35 Phim Tài liệu: NHẬT BẢN – GÓC NHÌN TỪ VN: TÀU ĐIỆN NGẦM 6:00 Tây…

Thích

Lịch phát sóng Cần Thơ TV thứ 3 ngày 19/2/2019

Lịch phát sóng Cần Thơ TV thứ 3 ngày 19/2/2019

Thích

Lịch phát sóng Cần Thơ TV thứ 2 ngày 18/2/2019

5:05 Tình khúc ban mai 5:35 Phim tài liệu: VĂN HÓA DỪA – T4: TIỀM NĂNG VÀ PHÁT TRIỂN 6:00 Tây đô ngày mới 6:30 Thông tin cần biết 6:35 Làm chủ tay lái 6:40…

1 Thích

Lịch phát sóng Cần Thơ TV chủ nhật ngày 17/2/2019

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai… 5:30 Phim tài liệu: VĂN HÓA DỪA – T3: VĂN HÓA ẨM THỰC 6:00 Tây đô…

1 Thích

Lịch phát sóng Cần Thơ TV thứ 7 ngày 16/2/2019

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai … 5:35 Phim tài liệu: VĂN HÓA DỪA – T2: DỪA & VĂN HỌC NGHỆ THUẬT…

1 Thích

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 15/2/2019

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai … 5:35 Phim tài liệu: VĂN HÓA DỪA – T1: DỪA TRONG CUỘC SỐNG 6:00 Tây…

1 Thích

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 14/2/2019

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:35 Phim tài liệu: KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT ĐÌNH BÌNH THỦY 6:00 Tây đô ngày mới…

Thích

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 13/2/2019

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai… 5:35 Phim Tài liệu: VĂN MINH CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ XƯA 6:00 Tây đô ngày mới…

2 Thích

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 12/2/2019

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai… 5:30 Phim tài liệu: NHÀ CỔ TRÊN ĐẤT CÙ LAO 6:00 Tây đô ngày mới 6:35…

Thích