Ngày Quốc tế Selfie là ngày 21-06-2018

Chào mừng Ngày Quốc tế Selfie là ngày 21-06-2018. Từ năm 2014, ngày 21/6 hàng năm đã được chọn là ngày quốc tế selfie đấy. “Selfie” – cụm từ mà ai trong chúng ta cũng…

Thích