Bạch Dương và tình yêu

Bạch Dương thường yêu một cách nghiêm túc và tận tụy, họ cũng không dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình.

Có đúng không các bạn Bạch Dương ?